Blomtok.se

Svenska blommor

Är du en av dem som älskar att gå igenom en välfylld trådgård som sprudlar av färgglatt blomliv? Det är du inte ensam om, Sverige har en lång tradition av kända botaniker som Carl Von Linné och vackra blommor som du endast hittar här. Kort sagt är Sverige en perfekt plats för alla dem som är intresserade av blommor och allt som har med dem att göra. Vilka blommor har vi då som är unika för vårt land och hur gör vi för att lägga märke till dem? Följ med på en svensk blomstertur.

Ovanliga blommor i Sverige

Gymnadenia_nigra1937 hittade botanikern Hjalmar Hylander en unik blomma! Hieracium concinnatum tillhör familjen hibblor och sedan 1937 har inte blomman setts till igen – förrän nu. Det var chefredaktören för Nordic Journal of Botany, Torbjörn Tyler, som begav sig till platsen där blomman senast setts till och ännu en gång bekantade sig med Hieracium concinnatum, 80 år efter att den sågs för första gången. Platsen var rejält igenvuxen men Torbjörn Tyler lyckades ändå ta sig in och lokalisera den unika blomman som endast setts i Sverige. Bevara Sveriges unika flora är ett bra råd som kan användas som riktlinje när man tänker på framtiden. Torbjörn Tyler menar att Hieracium concinnatum kan komma att försvinna från platsen då växten, precis som andra hibblor, kräver mycket ljus. Fortsätter platsen Villa Vik att växa igen kanske vi aldrig mer få se den unika blomman igen. Tänk till och använd betong när du ska bygga något bestående inför framtiden och se även till att skydda känsliga arter du har i din trädgård.

Flera ovanliga växter i Sverige

När sommarens blommor är planterade är det lätt att känna igen sig bland de vanliga blommorna. Sverige har ganska få endemiska blommor, en term som beskriver blommor som är begränsade till en viss plats, i detta fall vårt land. En av de mest kända är Brudkulla (Gymnadenia runei), en endemisk orkidé som man endast hittar på ett fåtal platser i Lappland, närmare bestämt runt Tärnabyområdet. Det är lätt att ta fel på Brudkulla och Brunkulla men Brudkullan har en något rödare färg och en större sporre. Det var botanisten Olof Rune som upptäckte orkidén på 60-talet och epitetet ’runei’ kommer ifrån honom. Det skulle dock dröja fram till 1989 innan blomman studerades vetenskapligt och det var då man fastslog att orkidén var en blandning mellan brunkulla och brudsporre. Blomman är numera fridlyst och rödlistad. Rödlistning en klassificering av arter som bedöms riskera att dö ut. Brudkulla är klassad som sårbar (VU).